Miroslav Pangrác & Daniel Váchal

05.05.2015

V následujícím měsíci můžete ve Viničním altánu shlédnout výstavu dvou velmi výrazných autorů – autodidaktů. Jsou jimi Daniel Váchal a Miroslav Pangrác.

Oba autoři již svá díla prezentovali na mnohých výstavách a jsou zastoupeni jak v českých, tak zahraničních sbírkách. Spojuje je ovšem nejen jejich autodidaktismus, zastoupení ve sbírkách a po technické stránce i fakt, že oba malují olejový barvami. Jsou to oba dva velmi intuitivní a citliví autoři, kteří se rádi výtvarně vyjadřují na větších plochách, rádi se rozmáchnou, ale zároveň jejich práce obsahují i velmi křehce a filigránsky zpracované detaily, které jsou nezbytnou součástí celého zpracovávaného díla. Miroslav navíc maluje i akrylovými barvami a používá kombinovanou techniku, která mu umožňuje dobře ztvárnit prvky struktury. Ta se zdá být středobodem jeho zájmu.

Mezi jejich díly a přístupem k práci se zdá být patrná určitá spojitost.

Při prvním prohlížení „konglomerátu“ jejich maleb možná hned vycítíme, že oba zajímá podstata věcí. Jejich vnitřní řád a fungování. Jen Daniel jakoby rychleji odněkud z hlubin „vynořoval“ novotvary a naopak Miroslav již vynořené novotvary precizuje a dává jim jasnější obrysy a strukturu. Struktorováním upřesňuje a dává nám nahlédnout do toho, jak funkčnost pojmu pochopil.

I z tohoto důvodu je jejich dílo a společná prezentace ukázkou výborné symbiozy a rezonance mezi nimi a dává výstavě jednotný řád.

Ivana Beranová
kurátorka
Viniční altán

5.5. 2015